– Công tắc 3 cho 2 bóng sưởi (sử dụng khi trời chưa lạnh).

Hiển thị kết quả duy nhất

Hotline pc