một bóng hồng ngoại là 275W, tối đa 550 W khi bật cả 2 bóng.

Showing all 5 results

Hotline pc