một bóng hồng ngoại là 275W, tối đa 825 W khi bật cả 3 bóng

Showing all 3 results

Hotline pc